O NAS

 

Handel jest bardzo ważną społecznie oraz ekonomicznie niezbędną dziedziną gospodarczą. Potrzebuje ludzi o właściwych cechach osobowych i o wysokich kwalifikacjach, umiejących nawiązywać kontakty transakcyjne z coraz bardziej wymagającymi i rynkowo wyedukowanymi nabywcami. Jest tu miejsce dla ludzi przedsiębiorczych, pełnych inicjatywy, samodzielnych i odpowiedzialnych, wrażliwych na potrzeby nabywców oraz wiążących z pracą w handlu swoje aspiracje
i karierę zawodową.

 

BD-PARTNERS skupia wokół siebie właśnie takich ludzi.

Firma powstała w 2008 roku aby wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa w procesach zarządzania strategicznego, umacniania pozycji na rynku oraz budowaniu partnerskich relacji ze swoimi kontrahentami wykorzystując wszystkie dostępne elementy Public Relations.

 

W tym celu współpracujemy z partnerami zarówno przygotowanymi pod względem merytorycznym jak i z doświadczeniem w Biznesie.

© 2008-2009 BD-PARTNERS                                                                         biuro@bd-partners.pl 

 

 

stat4u